Puppymum

Puppymum

Valpmamman

Jag är en Ceskyterriertik som föddes den 12 maj 2005. Jag har flera fina utställningstitlar men den här bloggen kommer att följa den kull ceskyterriervalpar som jag födde den 17 april. Bloggen kommer att föras både på engelska och svenska så att även mina internationella vänner kan följa bloggen.

TILLBAKA

Escapers/Rymmare

The puppiesPosted by Xet 2009-05-08 20:01:55

Yesterday night when I was on my way to go to bed I found the puppy box EMPTY! I sat here by the computer and updated the blog. Xet had been sitting close to me. When I went into the doggy room the puppy box was empty. Guess what I became surprised! I bended down and looked under the bed and found the whole litter there.

This morning I had to find out another way to furnish the puppy box so they couldn't climb over the edge as easy as before, but Xet could still jump in and out as she want. Then I remember the bed I bought when I was in USA. I put newspapers around the bed and now they have got somewhere to go and do their buisiness....

I går kväll när jag skulle gå och lägga mig fann jag valplådan TOM! Jag hade suttit vid datorn och uppdaterat bloggen med Xet vid min sida. När jag gick in i hundrummet för att gå och lägga mig var valplådan tom. Gissa om jag blev förvånad! Jag böjde mig ner och tittade under sängen och fann hela kullen i en hög under sängen.

I morse fick jag fundera ut ett annat sätt att inreda valplådan på för att de inte skulle kunna klättra ut lika lätt som hittills, men ändå möjligt för Xet att hopa in och ur lådan obehindrat. Då kom jag ihåg bädden med kanter som jag hade köpt i USA. Jag lade tidningar runt bädden. Nu har valparna någonstans att göra sina behov och även träna sig på att gå.