Puppymum

Puppymum

Valpmamman

Jag är en Ceskyterriertik som föddes den 12 maj 2005. Jag har flera fina utställningstitlar men den här bloggen kommer att följa den kull ceskyterriervalpar som jag födde den 17 april. Bloggen kommer att föras både på engelska och svenska så att även mina internationella vänner kan följa bloggen.

TILLBAKA

Names and weight

The puppiesPosted by Xet 2009-05-07 19:29:52

I have decided the regristration names for the puppies. The males would become Gorgeous Guy, Gorgeous Boy and Gorgeous Granite. The females would be named Glorious Girl and Glorious Grace, shorted to "Glora" and "Grace". I have decided to keep Guy as a companion dog in a hunting home. A friend of mine has some contacts she would ask if they are interested. The female Grace would stay with us so I can show her the way I want.

Early this morning the first puppy climbed over the edges of the puppy box, but I was in such a hurry to school so I had no time for taking pictures. Thord put the puppy back in the box and put up more X-pens around the box to prevent more escaping. They have also begin to pee and poop without help from their mum so now I must change the bed cover more often. Today the males weight is 800g, 939g and 947g. The females weight is 857g and 875g. When I rekognize each puppy I look at the white signs in their coat.

Jag har beslutat vad valparna ska heta. Hanarna kommer att heta Gorgeous Boy, Gorgeous Guy och Gorgeous Granite. Tikarna Glorious Girl och Glorious Grace, förkortat till "Gloria" och "Grace" till vardags. Jag har beslutat att behålla Guy hos en jaktintresserad fodervärd för grytträning. Jag har en vänninna som har vissa kontakter i jaktkretsar, men jag tar gärna emot intresseanmälan. Grace kommer jag att behålla hemma för att kunna ställa ut henne som jag vill.

I morse klättrade den första valpen upp över kanten på valplådan och ner på golvet. Tyvärr hade jag för brottom till skolan när det hända så jag hann inte fotografera. Thord plockade upp valpen och lade tillbaka den i lådan efter att ha kollat om Xet skulle göra det. Sedan satte han upp fler kompostgaller runt valplådan för att förhindra fler rymningar. Valparna har också börjat att kissa och bajsa på egen hand utan hjälp av tiken så nu måsta jag byta fäll i lådan oftare för Xet hinner inte städa bort allt. Idag vägde hanarna 800g, 939g och 947g. Tikarna vägde 857 och 875g. När jag ska känna igen varje enskild valp tittar jag på de vita tecknen i pälsen.