Puppymum

Puppymum

Valpmamman

Jag är en Ceskyterriertik som föddes den 12 maj 2005. Jag har flera fina utställningstitlar men den här bloggen kommer att följa den kull ceskyterriervalpar som jag födde den 17 april. Bloggen kommer att föras både på engelska och svenska så att även mina internationella vänner kan följa bloggen.

TILLBAKA

Recognize

The puppiesPosted by Xet 2009-05-04 22:09:25

To recignize each puppy and keep tracking of each ones developing is my duty as breeder. How to do so? This litter is easiest to recognize by turning the puppies upside down and looking at the white signs under the belly and the amont of white on paws. Some of them also have a small white tip on the tail. I have been taking their pictures really early and made a card for each puppy where I have written down the special signs of each one. I scale their weight about every second day so I see that they gain as expected. But it's a bit difficult for me to know what's normal for a Cesky puppy to gain in weight each week because this is my first Cesky litter. During the years I have raised 6 litter of Wheaten terriers. And I have been told that the Ceskies would be later in developing and calmer. Therefore I made a smaller puppy box for this litter, but as far as I can see this litter develop as fast as the Wheatens. Soon it becomes nessesary to put up higher edges at the box. Some of the puppies are on their way up over the edge of this box already.

Att känna igen varje valp och hålla reda på var och ens utveckling är min plikt som uppfödare. Hur gör man det? Den här kullen är lättast att känna igen om man vänder dem upp och ner och tittar på de vita tecknen under magen och hur mycket vitt de har på tassarna. En del av valparna har också lite vitt på svanstippen. Jag fotograferade varje valp väldigt tidigt och skrev ut fotografierna. Sedan har jag gjort i ordning ett registerkort för varje valp där jag har skrivit ner varje valps speciella kännetecken. Jag väger varje valp ungefär varannan dag för att se att de ökar i vikt som förväntat. Men det är lite svårt för mig att veta vad som är normal viktökning för Ceskyvalpar, för det här är min första kull Ceskyterriers. Under årens lopp har jag fött upp 6 kullar med Wheatenterriers. Min Ceskyuppfödare hade sagt att Ceskyvalpar brukar vara senare i utvecklingen och lugnare än Wheatens, men av vad jag kan se av den här kullen så utvecklas de lika fort som Wheatenvalparna jag har erfarenhet av. Jag gjorde en mindre valplåda till den här kullen men snart kommer det att behövas högre kanter på valplådan. En del valpar är redan på väg att klättra upp över kanten på den här lådan.