Puppymum

Puppymum

Valpmamman

Jag är en Ceskyterriertik som föddes den 12 maj 2005. Jag har flera fina utställningstitlar men den här bloggen kommer att följa den kull ceskyterriervalpar som jag födde den 17 april. Bloggen kommer att föras både på engelska och svenska så att även mina internationella vänner kan följa bloggen.

TILLBAKA

7 weeks age/7 veckor gamla

The puppiesPosted by Xet 2009-06-05 23:09:46

The puppies has groown A LOT sence last time I wrote here. They have started to be out in a pen when the sun is shining. They made their first steps outside when they became 5 weeks old. Then a journalist from a local advertising paper was here and made a reportage about the litter and about why I have dogs. But it isn't printed yet. I paid the rest of the mating fee (7218 SKr )to the ovner of the male. When I got the reciept of the mating, a copy of the pedigree and a testicle certificate from the male ovner I could send in the registration form to the Swedish kennel klub. All this was needed before I could send in the registration form because it's the first time puppies are registered after "Linus" in Sweden. I have also ordered a litter insurance for hidden faults. (I think this is an unique Swedish thing.) More money to pay......the bitch health- and life- insurance also has to be paid this coming week

The litter have been out and made thie frist car ride. A local kennel club had a breed parade latest Saturday. We put the whole gang together with Xet and the Wheaten, Cassie, into the car and drowe an hour away. Many people thougt the puppies where very cute, but nobody asked for buying one of them. I have to admit that the Cesky terrier is a really unknown breed. The speaker that presented the breeds made a bad presentation booth of the Cesky terrier and the Wheatens.
All puppies are baded and light groomed for their first time in life during the past week.

The coming week it's deworming time again. The puppies are eating all they need from what I feed them, but Xet is still giving them a qiuck feed sometimes in the night. She is also wery clever att clean up after the puppies, but I don't whant her to eat poop any more so I have to be really quick to pick up after the puppies. I have sent out annoncements about Cesky terrier puppies for sale on several places on the Internet and in our local newspaper. I have started to become at bit worried. Even if I plan to keep a male and a female I still have 3 puppies for sale. One woman from USA maybe whant a female and I have got a request for a female from Norway. The woman from USA has to decide in the closest time, otherwise I have to contact the family from Norway and ask them if they still are interested....
Anybody interested in a male? Have put up a post on the Ceskylist on Yahoo tonight and I hope there would become some response. Have maid signs about puppies for sale that I have put up on our cars.

Valparna har vuxit väldigt MYCKET sedan förra gången jag skrev här. De har börjat vara ute i en hage när solen skiner sedan de blev 5 veckor gamla. Premiären bevittnades av en jornalist från ett lokalt annonsblad. Han skulle göra ett reportage om valpkullen och varför jag har hundar, men det har inte gått i tryck än. Jag betalade resten av parningsavgiften (7218 Skr) till ägaren av täckhunden. Då fick jag kvitto på parningen, en kopia av hanhundens stamtavla och ett intyg på att hunden har normalt belägna och utvecklade testiklar. Dessa intyg behövdes för att jag skulle kunna skicka in registreringsansökan på valparna till SKK eftersom det är första gången valpar registreras efter "Linus". Jag har också beställt en doldafelförsäkring på valparna. Även tikens vetrinärvårds- och liv-försäkring ska betalas nästa vecka så det är ännu fler tusenlappar som ska betalas.

Kullen var ute på sin första bilfärd förra lördagen. Söderhamns kenneklubb hade sin årliga rasparad. Vi stoppade in hela gänget i bilen. Både valparna, Xet och vår Wheaten Cassie. Många tyckte valparna var söta i sin hage, men ingen anmälde sitt intresse för att köpa. Jag måste medge att Ceskyterriern är en okänd ras. Speakern som presenterade raserna gjorde en dålig presentation av både Ceskyterriern och Wheatenterriern.
Alla valparna har badats och klippts lite lätt för första gången i livet under veckan som gått.

Nästa vecka är det dags för avmaskning igen. Valparna äter allt de behöver av det jag ger dem, men nattetid ger Xet dem en liten snabbsnutt. Hon är också väldigt duktig att hålla rent i valplådan efter valparna. Men jag vill inte att hon ska äta valpbajs längre, så jag måste skynda mig och ta reda på efter valparna när de har gjort nr2. Jag har annonserat valparna på flera olika ställen på internet och i lokaltidningen. Jag börjar bli lite orolig. Även om jag planerar att behålla en tik och en hane själv, har jag ytterligare 3 valpar till salu. En kvinna från USA har funderingar på att köpa en tik. Jag har också fått en förfrågan från Norge på en tik. Eftersom jag bara har en tik att sälja måste damen från USA bestämma sig ganska snart. Annars blir jag tvungen att kontakta familjen i Norge och fråga om de fortfarande är intresserade...... Är det verkligen ingen som är intresserad av en hanvalp? Ikväll har jag skrivit till Ceskylistan på Yahoo och hoppas få någon respons därifrån. Jag har även gjort skyltar om Ceskyvalpar till salu som jag har satt upp på våra bilar.

Four weeks age/ Fyra veckors ålder

The puppiesPosted by Xet 2009-05-18 20:39:09

There are so much happening each day now so I have difficulites to keep up writing here. The puppies still working on escaping from the puppybox. The xpens around the box became a danger because the puppies climbed up and got caught in the xpens. We decided to take in our old puppy box instead. The one where we have raised Wheatens before. That box is a bit bigger and have higher edges than the one we have used so far this time. You may see the difference if you look at the web camera.
The puppies has eaten so much from Xet that she has become thin as a fence, even if we feed her more than doubble her daily portion. She is eating four times a day with her ordinary food + puppy-gruel twice a day. The puppies has started to eat puppy gruel morning and evening, and Xet eats all the left overs. They have also been eating grained meat, but the latest days we have started to give them puppy kibble too. We have noticed that Xet have shortended her time in the puppy box gradually as we increase the amount of food for the puppies. But they seems not to understand their best...playing is much more fun than eating. In the begining we feeded each puppy seperately, but from today we put down a big plate with soaked puppy kibble in the puppybox and let them eat as much as they want in ten minutes. After that we let Xet in and eat the rest. The puppies have got their teeth, small, sharp needles....

Video from youtube

The puppies now can booth run, jump, grovl and bark. They play more and more rough to each other. It has actually become difficult for my housband to sleep by the puppybox after his nightwork because of their high noises. We are working in shift. He works in the nights and I during the day, so he has the responsibility to feed booth Xet and the puppies and keep an eye on them. It begins to be a bit to much for him. Hopefully I would graduate from my truckdriving school next week and be able to take over a bit.

Det händer så mycket varje dag nu så det är svårt för mig att hinna skriva här. Valparna gör fortfarande sitt bästa för att klättra över kanten på valplådan och försöka rymma. För att förhindra att de klättar ur valplådan har vi satt upp kompostgaller runt lådan. Tyvärr har det visat sig bli en fara för valparna eftersom de klättrar upp på kanten och fastnar i gallren. Därför har vi beslutat att ta in vår gamla valplåda som vi hade till våra Wheatenkullar. Den är både större och har högre kanter. Ni märker säkert skillnaden om ni tittar på webcameran.
Valparna har ätit Xet så tunn som ett spjälstaket även om vi ger henne dubbelt så mycket mat som vanligt. Hon får dessutom valpvälling och alla rester som valparna lämnar. Valparna har börjat få valpvälling av ägg, maizenamjöl och mjölk enligt ett gammalt beprövat recept morgon och kväll. Däremellan har de ätit köttfärs, men sedan två dagar tillbaka har de börjat få även uppblött valpfoder. Vi har noterat att Xet har kortat ner tiden som hon är i valplådan i takt med att vi har ökat mängden mat till valparna. Men valparna förstår inte alltid sitt bästa...det är roligare att busa och leka än att äta. I början matade vi varje valp för sig för att de skulle lära sig att äta. Men från och med idag sätter vi ner en tallrik med uppblött valpfoder i lådan och låter dem äta så mycket de behagar i 10 minuter. Det som blir över får Xet städa upp. Valparna har fått sina tänder, små vassa synålar...

Nu kan valparna både springa, hoppa, morra och skälla. De leker mer och mer tufft med varandra. Det har faktisk blivit svårt för min man att sova bredvid valparna när han kommer hem efter sitt nattskift, därför att de för sådant oväsen. Vi arbetar skift. Han kör på nätterna och jag går i skola på dagarna. Det innebär att min man har ansvaret för att både valparna och Xet får mat samt att Xet kommer ut . Det börjar bli lite för jobbigt för honom, men förhoppningsvis ska jag lyckas ta mitt CE-kort nästa vecka så att jag kan vara hemma mer och hjälpa honom.

Escapers/Rymmare

The puppiesPosted by Xet 2009-05-08 20:01:55

Yesterday night when I was on my way to go to bed I found the puppy box EMPTY! I sat here by the computer and updated the blog. Xet had been sitting close to me. When I went into the doggy room the puppy box was empty. Guess what I became surprised! I bended down and looked under the bed and found the whole litter there.

This morning I had to find out another way to furnish the puppy box so they couldn't climb over the edge as easy as before, but Xet could still jump in and out as she want. Then I remember the bed I bought when I was in USA. I put newspapers around the bed and now they have got somewhere to go and do their buisiness....

I går kväll när jag skulle gå och lägga mig fann jag valplådan TOM! Jag hade suttit vid datorn och uppdaterat bloggen med Xet vid min sida. När jag gick in i hundrummet för att gå och lägga mig var valplådan tom. Gissa om jag blev förvånad! Jag böjde mig ner och tittade under sängen och fann hela kullen i en hög under sängen.

I morse fick jag fundera ut ett annat sätt att inreda valplådan på för att de inte skulle kunna klättra ut lika lätt som hittills, men ändå möjligt för Xet att hopa in och ur lådan obehindrat. Då kom jag ihåg bädden med kanter som jag hade köpt i USA. Jag lade tidningar runt bädden. Nu har valparna någonstans att göra sina behov och även träna sig på att gå.

Names and weight

The puppiesPosted by Xet 2009-05-07 19:29:52

I have decided the regristration names for the puppies. The males would become Gorgeous Guy, Gorgeous Boy and Gorgeous Granite. The females would be named Glorious Girl and Glorious Grace, shorted to "Glora" and "Grace". I have decided to keep Guy as a companion dog in a hunting home. A friend of mine has some contacts she would ask if they are interested. The female Grace would stay with us so I can show her the way I want.

Early this morning the first puppy climbed over the edges of the puppy box, but I was in such a hurry to school so I had no time for taking pictures. Thord put the puppy back in the box and put up more X-pens around the box to prevent more escaping. They have also begin to pee and poop without help from their mum so now I must change the bed cover more often. Today the males weight is 800g, 939g and 947g. The females weight is 857g and 875g. When I rekognize each puppy I look at the white signs in their coat.

Jag har beslutat vad valparna ska heta. Hanarna kommer att heta Gorgeous Boy, Gorgeous Guy och Gorgeous Granite. Tikarna Glorious Girl och Glorious Grace, förkortat till "Gloria" och "Grace" till vardags. Jag har beslutat att behålla Guy hos en jaktintresserad fodervärd för grytträning. Jag har en vänninna som har vissa kontakter i jaktkretsar, men jag tar gärna emot intresseanmälan. Grace kommer jag att behålla hemma för att kunna ställa ut henne som jag vill.

I morse klättrade den första valpen upp över kanten på valplådan och ner på golvet. Tyvärr hade jag för brottom till skolan när det hända så jag hann inte fotografera. Thord plockade upp valpen och lade tillbaka den i lådan efter att ha kollat om Xet skulle göra det. Sedan satte han upp fler kompostgaller runt valplådan för att förhindra fler rymningar. Valparna har också börjat att kissa och bajsa på egen hand utan hjälp av tiken så nu måsta jag byta fäll i lådan oftare för Xet hinner inte städa bort allt. Idag vägde hanarna 800g, 939g och 947g. Tikarna vägde 857 och 875g. När jag ska känna igen varje enskild valp tittar jag på de vita tecknen i pälsen.

Recognize

The puppiesPosted by Xet 2009-05-04 22:09:25

To recignize each puppy and keep tracking of each ones developing is my duty as breeder. How to do so? This litter is easiest to recognize by turning the puppies upside down and looking at the white signs under the belly and the amont of white on paws. Some of them also have a small white tip on the tail. I have been taking their pictures really early and made a card for each puppy where I have written down the special signs of each one. I scale their weight about every second day so I see that they gain as expected. But it's a bit difficult for me to know what's normal for a Cesky puppy to gain in weight each week because this is my first Cesky litter. During the years I have raised 6 litter of Wheaten terriers. And I have been told that the Ceskies would be later in developing and calmer. Therefore I made a smaller puppy box for this litter, but as far as I can see this litter develop as fast as the Wheatens. Soon it becomes nessesary to put up higher edges at the box. Some of the puppies are on their way up over the edge of this box already.

Att känna igen varje valp och hålla reda på var och ens utveckling är min plikt som uppfödare. Hur gör man det? Den här kullen är lättast att känna igen om man vänder dem upp och ner och tittar på de vita tecknen under magen och hur mycket vitt de har på tassarna. En del av valparna har också lite vitt på svanstippen. Jag fotograferade varje valp väldigt tidigt och skrev ut fotografierna. Sedan har jag gjort i ordning ett registerkort för varje valp där jag har skrivit ner varje valps speciella kännetecken. Jag väger varje valp ungefär varannan dag för att se att de ökar i vikt som förväntat. Men det är lite svårt för mig att veta vad som är normal viktökning för Ceskyvalpar, för det här är min första kull Ceskyterriers. Under årens lopp har jag fött upp 6 kullar med Wheatenterriers. Min Ceskyuppfödare hade sagt att Ceskyvalpar brukar vara senare i utvecklingen och lugnare än Wheatens, men av vad jag kan se av den här kullen så utvecklas de lika fort som Wheatenvalparna jag har erfarenhet av. Jag gjorde en mindre valplåda till den här kullen men snart kommer det att behövas högre kanter på valplådan. En del valpar är redan på väg att klättra upp över kanten på den här lådan.

Last night

The puppiesPosted by Xet 2009-05-03 19:04:04

Last night Xet decided to sleep in the transporting bag for dogs. She was probably tired out of the puppies. When the clock became 3 in the morning I lifted her out of the bag and put her down into the puppy box instead. I have never seen her lying in the transporting bag sence she was a puppy herself.

Förra natten beslöt Xet sig för att sova i transportväskan. Hon var nog lite trött på sina valpar. Jag blev väldigt förvånad när hon kröp ner i väskan. Jag har aldrig sett henne ligga i väskan sedan hon var valp. När klockan var 3 på natten lyfte jag ut henne och lade henne med valparna i valplådan.

« Previous